Dispute asociatii de proprietari

Dispute asociatii de locatariPrin mediere pot fi soluționate, pe lângă alte tipuri de litigii și dispute asociatii de proprietari, respectiv:
– recuperarea contravalorii cotelor de întreținere;
– conflicte între administrator, președinte sau membrii de comitet și asociația de proprietari;
– conflicte între asociația de proprietari și furnizorii de utilități;
– conflicte între vecini.

Avantajele medierii față de instanța de judecată:

 • timp scurt de soluționare;
 • costuri semnificativ reduse;
 • procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
 • confidențialitatea disputei;
 • păstrarea relațiilor dintre părți.

Procedura medierii dispute asociatii de proprietari presupune:

 • învestirea mediatorului printr-o cerere;
 • transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
 • realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
 • eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
 • semnarea contractului de mediere de către părți;
 • negocieri între părți în prezența mediatorului (părțile pot fi asistate de avocați sau de alte persoane împuternicite);
 • semnarea acordului de mediere, care consfințește înțelegerea părților.