Onorariu mediere

Oferta financiară pentru serviciile de mediere:

Nr.
crt.
Denumirea serviciului Descriere detaliată

Tarif (lei)
plătit de partea care invită
Tarif (lei)
plătit de partea invitată

1

Realizarea informării prealabile privind avantajele și procedura  medierii și redactarea procesului verbal de informare prealabilă ori a certificatului de informare. Se prezintă informații referitoare la mediere, ca modalitate de soluționare a conflictelor, avantajele medierii, principiile medierii, rolul mediatorului, detalii despre procedură și modul de desfășurare, înainte de semnarea contractului de mediere și de începerea efectivă a medierii.

Gratuit

Gratuit

2

Deschiderea dosarului de caz, gestionarea și arhivarea acestuia. Reprezintă costuri ocazionate de deschiderea dosarului de caz, de gestionarea și de arhivarea acestuia, de transmitere a invitației de participare la informarea prealabilă, către cealaltă părte (redactare, depunere la poștă, convorbire telefonică inițiată cu partea invitată), etc..

120,00

În cazul înțelegerii dintre părți, suma se achită în mod egal.

3

Transmiterea invitației de participare la informarea prealabilă, prin poștă. Reprezintă costurile cu transmiterea invitației, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, la adresa indicată de partea care inițiază procedura de mediere (preț / invitație).

10,00 / invitație

Nu este cazul

4

Redactarea și completarea contractului de mediere. Se realizează înainte de inceperea medierii.

Gratuit

Gratuit

5

Ședința de mediere, în sesiune comună și separată, cu părți, avocați sau alte persoane. Onorariu mediere se va stabili în funcție de natura conflictului, numărul de părți implicate, complexitatea cazului, valoarea litigiului (dacă este evaluabil în bani), etc. și va consta în:

  • onorariu fix, care se va achita la semnarea contractului;
  • onorariu de succes, după caz.