Mediator Bucuresti

Mediator Bucuresti

„Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti, înregistrat în Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la poziția 8.116, oferă servicii de mediere.Medierea este modalitatea de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unui mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților.Mediatorul este instruit în aplicarea de tehnici specifice de comunicare și negociere, astfel încât să determine părțile să fie deschise, împăciuitoare, să caute împreună soluții și să înțeleagă beneficiile soluționării conflictului pe calea medierii.

Mai multe informații despre mediere…

Mediator Bucuresti – informații


Servicii de mediere oferite de „Mihaela Morariu” Birou de Mediator Bucuresti:

 • mediere divorțuri
 • mediere litigii civile
 • mediere litigii penale
 • mediere litigii privind conflictele de muncă
 • mediere litigii bancare și asigurări
 • mediere litigii în domeniul protecției consumatorilor
 • mediere litigii în domeniul răspunderii profesionale

Mai multe informații despre serviciile de mediere…

Avantajele procesului de mediere față de instanța de judecată:

 • timp scurt de soluționare (diminuează stresul emoțional al persoanelor implicate);
 • costuri semnificativ reduse;
 • procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
 • confidențialitatea disputei;
 • păstrarea relațiilor dintre părți.

Mai multe informații despre avantajele medierii…

Procedura de mediere presupune următoarele:

 • învestirea mediatorului printr-o cerere;
 • transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
 • realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
 • eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
 • semnarea contractului de mediere de către părți;
 • negocieri între părți în prezența mediatorului (părțile pot fi asistate de avocați sau de alte persoane împuternicite);
 • semnarea acordului de mediere, care consfințește înțelegerea părților;
 • autentificarea acordului de mediere la notarul cu care colaborează „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti, sau depunerea acestuia la instanța judecătorească pentru pronunțarea unei hotărâri de expedient (care cuprinde acordul de mediere).
Realizarea informării prealabile privind avantajele și procedura medierii este GRATUITA !

 
Mai multe informații despre onorariul mediatorului…

Sunați la „Mihaela Morariu” Birou de Mediator Bucuresti – telefon 0721.961.657 sau trimiteţi o cerere pentru a contracta serviciile de mediere Bucuresti prin pagina de contact.

Mihaela Morariu