Mediere divorturi

 Mediere divorturi
În caz de neînțelegere între soți, oricare dintre aceștia se poate adresa direct mediatorului, cu o cerere, pentru soluționarea disputei pe calea medierii.

Mediatorul are obligația să constate dacă soții mai pot să continue căsătoria, iar în caz contrar, să depună toate diligențele ca părțile să ajungă la o înțelegere privind desfacerea căsătoriei, păstrarea numelui sau revenirea la numele anterior, custodia copiilor și împărțirea bunurilor comune.

În situația în care soții ajung la o înțelegere totală sau parțială, vor semna un acord de mediere.

Chiar și pe durata desfășurării procesului în instanță, soții se pot prezenta la mediator pentru a încerca sau a reîncerca să ajungă la o înțelegere reciproc avantajoasă. În acest caz, procesul în instanță se suspendă, până la încheierea acordului de mediere.
Acordul de mediere divorturi poate fi:
total – soții ajung la o înțelegere deplină, caz în care procesul în instanță încetează;
parțial – soții ajung la o înțelegere parțială, caz în care judecata continuă numai în ceea ce privește soluționarea laturii conflictuale asupra căreia nu s-au înțeles.
Dacă medierea eșuează, se revine la judecata în instanță.
Acordul de mediere rezultat are valoarea unui înscris sub semnătură privată.

Acordul de mediere devine titlu executoriu pentru părțile care se obligă:
1. fie prin emiterea unei hotărâri de expedient de către instanță (acordul de mediere constituie dispozitivul hotărârii);
2. fie prin autentificarea acestuia la notar.
Ambele variante presupun costuri reduse.
Titlul executoriu este un înscris autentic în baza căruia executorul judecătoresc obligă silit debitorul să-și execute obligația.

Divorțul prin mediere prezintă numeroase avantaje:

  • reduce durata desfășurării procesului de divorț (în cazul în care acesta se află pe rolul instanței);>/li>
  • ușurează din punct de vedere emoțional acest demers extrem de dificil (în special când este vorba de încredințarea copiilor minori);.
  • acordul de mediere are șanse mai mari să fie respectat, față de o hotărâre judecătorească impusă, deoarece soluția aparține soților.