Mediere protectia consumatorului

 Mediere protectia consumatorului „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza soluționarea de dispute și litigii în domeniul protecției consumatorilor, prin mediere.
Potrivit Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetăţenii în calitatea lor de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării lor complete despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori.

Prin mediere protectia consumatorului pot fi soluționate dispute și litigii ivite ca urmare a încălcării drepturilor consumatorilor și care cauzează acestora pagube, astfel:
mediere protectia consumatorului prin achiziționarea unui produs sau serviciu defectos;
mediere protectia consumatorului prin nerespectarea clauzelor contractuale;
mediere protectia consumatorului prin nerespectarea garanțiilor acordate pentru produse electrice, electrocasnice, alimentare, vestimentare, cosmetice, mobilier, autoturisme, etc.;
mediere protectia consumatorului prin existența clauzelor abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori și operatorii economici;
mediere protectia consumatorului prin încălcarea altor drepturi prevăzute fie în legislația națională, fie în cea a Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor.

Avantajele procesului de mediere protectia consumatorului față de instanța de judecată:

mediere protectia consumatorului timp scurt de soluționare;
mediere protectia consumatorului costuri semnificativ reduse;
mediere protectia consumatorului procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
mediere protectia consumatorului confidențialitatea disputei;
mediere protectia consumatorului păstrarea relațiilor dintre părți.

Procedura de mediere protectia consumatorului presupune următoarele:

mediere protectia consumatorului învestirea mediatorului printr-o cerere;
mediere protectia consumatorului transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
mediere protectia consumatorului realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
mediere protectia consumatorului eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
mediere protectia consumatorului semnarea contractului de mediere de către părți;
mediere protectia consumatorului negocieri între părți în prezența mediatorului (părțile pot fi asistate de avocați sau de alte persoane împuternicite);
mediere protectia consumatorului semnarea acordului de mediere, care consfințește înțelegerea părților;
mediere protectia consumatorului autentificarea acordului de mediere la notarul cu care colaborează „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti, sau depunerea acestuia la instanța judecătorească pentru pronunțarea unei hotărâri de expedient (care cuprinde acordul de mediere).