Avantajele medierii

Conform tabelului urmator, se pot vedea clar avantajele medierii fata de un proces în instanță:

Comparație Proces în instanță Mediere
Timp

Un proces în instanță poate dura câțiva ani, presupunând atât judecarea fondului, cât și a  apelului, recursului și a altor căi extraordinare de atac, urmând cea de-a doua fază, respectiv executarea silită. Exemplu, durata unui proces variază între 2 ani (pentru un litigiu fond-apel-recurs, de complexitate mică), și aproximativ 10 ani (în cazul unui litigiu complex). Durata unei proceduri de mediere este mică, de exemplu între câteva zile și câteva săptămâni, în funcție de complexitatea cazului și de abilitățile mediatorului.
Cost Un proces în instanță presupune: taxă de timbru pentru prima instanță, taxă de timbru apel, taxă de timbru recurs, onorariu de avocat pe fiecare etapă procesuală, cauțiune (după caz), onorariu de expert, onorariu executor judecătoresc (în cazul în care sentința nu se execută de bună-voie). Mai mult decât atât, partea care pierde procesul poate fi obligată să suporte toate cheltuielile judiciare (inlusiv cele făcute de cealaltă parte). Medierea presupune achitarea unui onorariu către mediator, onorariu care poate fi negociat în funcție de reperele cazului (complexitate, număr de părți, etc.).
Onorariului mediatorului se restituie (pentru persoanele care realizează venituri nete pe membru de familie, sub 600 lei). În cazul partajului bunurilor comune ale soților divorțați, se reduce taxa judiciară de timbru, de la 3 % la 1,5 %, atunci când partea se adresează direct mediatorului.
Confidențialitate Ședințele de judecată sunt publice, cele mai intime detalii fiind dezvăluite în fața întregii audiențe, cu efecte negative asupra imaginii persoanei. Ședințele de mediere sunt confidențiale (atât mediatorul cât și părțile ori reprezentanții acestora sunt obligați prin lege să respecte confidențialitatea datelor și informațiilor dezvăluite în cadrul ședinței), realizându-se astfel protejarea imaginii părților implicate.
Soluția Soluția instanței va fi favorabilă numai uneia dintre părți. Cineva câștigă, cineva pierde.
Soluția este impusă, nu aparține părților.
Pe calea medierii se obține o soluție favorabilă ambelor părți, rezultată prin negocierea dintre părți (soluția aparține părților).
Relația dintre părți Pe calea instanței, părțile ajung în situația în care relațiile dintre ele sunt deteriorate în mod grav și uneori iremediabil. Pe calea medierii, relațiile dintre părți se păstrează, tocmai datorită faptului că soluția găsită este rezultatul voinței acestora și satisface interesul lor.
Stres Procesul în instanță presupune mult stres, datorită timpului lung de așteptare din sălile de judecată, al taxelor ce trebuie achitate, al tensiunii existente între părți, al necunoașterii soluției conflictului, care intervine abia la finalul procesului. Mai mult decât atât, stresul este amplificat de faptul că soluția primei instanțe poate fi schimbată de instanța ierarhic superioară. Procedura de mediere este comodă, desfășurându-se într-un cadru plăcut. Timpul de soluționare este scurt, reducându-se de la ani la maximum o lună. Costurile sunt semnificativ mai mici. Soluția satisface interesul părților, fiind rezultatul liberului acord de voință al acestora.
Flexibilitate Procesul are loc într-un cadru formal, termenele de judecată sunt fixate de instanță, fiind de cele mai multe ori nepotrivite în raport cu programul de activitate al părților. Regulile instanței de judecată sunt inflexibile. La mediere data și locul ședinței se stabilesc în funcție de posibilitățile de prezentare ale ambelor părți.

Pe calea medierii, părțile pot fi asistate de avocați ori de către alte persoane.

Avantajele medierii sunt și pentru avocați, după cum urmează:

  • un succes în mediere ieftin și rapid pentru client, înseamnă păstrarea unui client care poate aduce noi clienți;
  • timp scurt de finalizare a unui dosar;
  • evită sălile de judecată în favoarea biroului de mediere;
  • nu există acte urgente de redactat, termene procedurale de respectat, etc.;
  • oferă cel puțin aceeași satisfacție ca și câștigarea unui proces în instanță, fără riscurile exercitării căilor de atac.