Calitate servicii de mediere

Calitatea serviciilor de mediere oferite – neutralitate, confidențialitate, disponibilitate și rapiditate în rezolvarea conflictelor.

Neutralitatea mediatorului

Garantez faptul că în calitate de mediator am o poziție de mijloc față de părți, că nu doresc absolut deloc ca o parte sau alta să câștige sau să fie favorizată în timpul procedurii de mediere.

Confidențialitatea ședințelor de mediere

În cadrul medierii păstrez caracterul confidential al tuturor informațiilor și documentelor prezentate în cadrul ședințelor de mediere.

Disponibilitatea mediatorului

Ședințele de mediere le stabilesc într-un interval scurt de timp în funcție de complexitatea disputei în care sunteți implicat și ținând cont totodată de programul dumneavoastră.
Mai mult de atât, odata implicată în caz, problemele dumneavoastră devin și ale mele!

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Mediere obligă mediatorul să-și îmbunătățească permanent cunoștințele teoretice și tehnicile de mediere, pentru a asigura efectuarea unei medieri eficace, imparţiale şi competente.

Mediatorul este obligat ca, prin exercitarea în limitele legii și cu bună credință a atribuțiilor profesiei, să asigure servicii de calitate, desfășurate în spații special amenajate, în concordanță cu forma de organizare a profesiei.
Consiliul de Mediere este obligat să sprijine mediatorul în scopul precizat anterior, prin asigurarea și menținerea unui cadru legal optim pentru mediere, ca activitate de interes public.
Pentru realizarea unui serviciu de mediere de calitate, mediatorul beneficiază de recunoașterea, sprijinul, susținerea și colaborarea instituțiilor publice și juridice, cum sunt prevăzute în Legea 115/2012.
Pentru neîndeplinirea obligațiilor izvorâte din Lege, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Mediere, Codul de etică și Deontologie profesională a mediatorilor și hotărârile Consiliului de Mediere, și care aduc atingere probității profesionale, mediatorul răspunde civil, penal sau administrativ.
În cadrul Consiliului de Mediere funcționează Comisia de Disciplină cu competențele stabilite de lege, care efectuează cercetarea abaterii și sesizează Consiliul, constituit ca instanță disciplinară în condițiile legii.

Nu ezitați să contactați „Mihaela Morariu” Birou de Mediator Bucuresti, pentru orice servicii de mediere:

  • mediere divorțuri
  • mediere litigii civile
  • mediere litigii penale
  • mediere litigii privind conflictele de muncă
  • mediere litigii bancare și asigurări
  • mediere litigii în domeniul protecției consumatorilor
  • mediere litigii în domeniul răspunderii profesionale