Informatii mediator

Ce este medierea?

Art. 1 din Legea 192/2006 definește medierea ca “o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților”.

Este medierea obligatorie?

Medierea propriu-zisă nu este obligatorie. Este obligatorie participarea la o ședință de informare privind avantajele recurgerii la procedura medierii.

Ce rol are mediatorul?

Mediatorul este o persoană specializată, autorizată în condițiile legii de către Consiliul de Mediere din România. Este instruit în aplicarea de tehnici specifice de comunicare și negociere, astfel încât să determine părțile să fie deschise, împăciuitoare, să caute împreună soluții și să înțeleagă beneficiile soluționării conflictului pe calea medierii.

Ce se întâmplă dacă medierea eșuează?

Dacă părțile optează pentru încercarea de soluționare a conflictului prin mediere, dar în ciuda eforturilor comune ale părților și ale mediatorului, nu se ajunge la nici un acord, mediatorul eliberează un înscris doveditor în acest sens, iar părțile pot să se adreseze oricând instanțelor de judecată.

De ce merită să apelați la mediere?

Experiența mea de jurist, consultant și mai ales pledant de-a lungul anilor în fața instanțelor de judecată și a instanțelor arbitrale, mă determină să afirm că medierea, față de instanță, are numai avantaje pentru părți.