Bun venit la mediere!

 Mediere Medierea reprezintă o alternativă la justiție, un mod elegant și eficient de soluționare a neînțelegerilor dintre părți.

Spre deosebire de instanță, soluția aparține exclusiv voinței părților, rolul mediatorului fiind de a facilita negocierile dintre acestea, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate.

Medierea în România este reglementată de prevederile Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

În țările europene medierea se aplică de mult timp. Există o tendință de aplicare a medierii la un număr din ce în ce mai mare de țări europene. În prezent, în peste 38 de țări sunt folosite procedurile de mediere (Franța, Austria, Anglia, Belgia, Olanda, Norvegia, Ungaria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Letonia, Lituania, Monaco, Portugalia, Țara Galilor, etc.).
Încă din perioada anterioară publicării legii medierii, în legislația din România existau norme juridice care permiteau sau chiar obligau organele judiciare să încerce să convingă părțile să accepte soluționarea litigiului în mod amiabil și nu prin tranșarea lui de către judecător.
În România, ca și în alte țări din Europa, care au o procedură de mediere, se acordă ajutor public judiciar pentru mediere în condițiile legii.

Procesul de mediere:

Mediere Este unul structurat, care are loc într-un cadru neutru și confidențial, prin care se sting conflicte existente, dar în același timp se și preîntâmpină apariția unor alte litigii. Părțile sunt cele care decid dacă își vor soluționa litigiul dintre ele prin mediere. Tot părțile pot să aleagă de comun acord și mediatorul.
Mediere Este total diferit de procesul judiciar. Spre deosebire de instanță, în cadrul medierii părțile își conduc singure disputa spre o soluție reciproc avatanjoasă. Procesul de mediere se focalizează pe voința și interesul părților, și nu pe situația lor juridică. Cu toate acestea, drepturile și libertățile părților sunt pe deplin respectate.
Mediere Pot face obiectul unui proces de mediere conflictele în al căror conținut se află drepturi de care părțile pot dispune în mod liber, prin convenții sau alte forme prevăzute de lege. Așadar, medierea poate fi folosită în numeroase conflicte sau litigii. Printre acestea enumerăm litigii izvorâte din raporturi civile, raporturi comerciale, raporturi familiale, raporturi penale (se pot media cazurile penale în care retragerea plângerii prealabile sau / și împăcarea părților înlătură răspunderea penală), conflictele școlare, conflictele de malpraxis, conflictele de asigurare, conflictele ce izvorăsc din raporturile de muncă, conflictele din materia protecției consumatorului, proprietății intelectuale.