Mediere litigii financiar bancare

 Mediere litigii financiar bancare „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza mediere litigii financiar bancare:
mediere litigii financiar bancare izvorâte din contractele de credit acordate de bănci ori instituții financiare nebancare (C.A.R., etc.);
mediere litigii financiar bancare izvorâte din contractele de depozit bancar;
mediere litigii financiar bancare izvorâte din contractele de leasing financiar;
mediere litigii financiar bancare izvorâte din contractele de asigurări;

Potrivit Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, informarea prealabilă asupra medierii este gratuită și obligatorie.

Avantajele procesului de mediere litigii financiar bancare față de instanța de judecată:

mediere litigii financiar bancare timp scurt de soluționare;
mediere litigii financiar bancare costuri semnificativ reduse;
mediere litigii financiar bancare procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
mediere litigii financiar bancare confidențialitatea disputei;
mediere litigii financiar bancare păstrarea relațiilor dintre părți.

Procedura de mediere litigii financiar bancare presupune următoarele:

mediere litigii financiar bancare învestirea mediatorului printr-o cerere;
mediere litigii financiar bancare transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
mediere litigii financiar bancare realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
mediere litigii financiar bancare eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
mediere litigii financiar bancare semnarea contractului de mediere de către părți;
mediere litigii financiar bancare negocieri între părți în prezența mediatorului (părțile pot fi asistate de avocați sau de alte persoane împuternicite);
mediere litigii financiar bancare semnarea acordului de mediere, care consfințește înțelegerea părților;
mediere litigii financiar bancare autentificarea acordului de mediere la notarul cu care colaborează „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti, sau depunerea acestuia la instanța judecătorească pentru pronunțarea unei hotărâri de expedient (care cuprinde acordul de mediere).