Mediere dispute proprietatea intelectuala

 Mediere dispute proprietatea intelectuala „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza medierea conflictelor privind proprietatea intelectuală:
mediere dispute proprietatea intelectuala mărci și indicații geografice (înregistrare, drepturi conferite, transmiterea drepturilor);
mediere dispute proprietatea intelectuala desene și modele industriale;
mediere dispute proprietatea intelectuala brevete de invenție;
mediere dispute proprietatea intelectuala drepturi de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală.

Potrivit Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, informarea prealabilă asupra medierii este gratuită și obligatorie.

Avantajele procesului de mediere dispute proprietatea intelectuala față de instanța de judecată:

mediere dispute proprietatea intelectuala timp scurt de soluționare;
mediere dispute proprietatea intelectuala costuri semnificativ reduse;
mediere dispute proprietatea intelectuala procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
mediere dispute proprietatea intelectuala confidențialitatea disputei;
mediere dispute proprietatea intelectuala păstrarea relațiilor dintre părți.

Procedura de mediere dispute proprietatea intelectuala presupune următoarele:

mediere dispute proprietatea intelectuala învestirea mediatorului printr-o cerere;
mediere dispute proprietatea intelectuala transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
mediere dispute proprietatea intelectuala realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
mediere dispute proprietatea intelectuala eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
mediere dispute proprietatea intelectuala semnarea contractului de mediere de către părți;
mediere dispute proprietatea intelectuala negocieri între părți în prezența mediatorului (părțile pot fi asistate de avocați sau de alte persoane împuternicite);
mediere dispute proprietatea intelectuala semnarea acordului de mediere, care consfințește înțelegerea părților;
mediere dispute proprietatea intelectuala autentificarea acordului de mediere la notarul cu care colaborează „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti, sau depunerea acestuia la instanța judecătorească pentru pronunțarea unei hotărâri de expedient (care cuprinde acordul de mediere).
Solutia este mediere dispute proprietatea intelectuala!