Medieri cauze penale

 Medieri cauze penale „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza medieri cauze penale având ca obiect infracțiunile pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală (loviri sau alte violențe, vătămare corporală din culpă, vătămare corporală, distrugere, amenințare, violarea de domiciliu, abuz de încredere, seducția, tulburare de posesie, abandon de familie, încălcarea măsurilor privind încredințarea minorului, tulburarea folosinței locuinței).

Orice persoană, victimă a unei infracțiuni de natura celor mai sus menționate, poate solicita soluționarea cauzei pe calea medierii. Victima își exprimă consimțământul dacă să participe împreună sau separat cu făptuitorul la ședința de informare prealabilă asupra avantajelor și procedurii de mediere.
Potrivit Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, medierea trebuie să se desfășoare astfel încât dreptul fiecărei părți la asistență juridică și, dacă este cazul, la serviciile unui interpret, să fie garantat.
În cazul în care:
Medieri cauze penale procedura de mediere se desfășoară înaintea începerii procesului penal și aceasta se închide prin împăcarea părților, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeași faptă, organul de urmărire penală sau după caz, instanța de judecată;
Medieri cauze penale procedura de mediere a fost declanșată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfășurării medierii; dacă părțile nu s-au împăcat, persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în același termen, care își va relua cursul, socotindu-se și timpul scurs înainte de suspendare;
Medieri cauze penale medierea are loc după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă, în baza prezentării de către părți a contractului de mediere; procesul penal se reia dacă părțile nu s-au împăcat.

Avantajele proceselor de medieri cauze penale față de instanța de judecată:

Medieri cauze penale timp scurt de soluționare;
Medieri cauze penale costuri semnificativ reduse;
Medieri cauze penale procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
Medieri cauze penale confidențialitatea disputei;
Medieri cauze penale păstrarea relațiilor dintre părți.

Procedurile de medieri cauze penale presupun următoarele:

Medieri cauze penale învestirea mediatorului printr-o cerere;
Medieri cauze penale transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
Medieri cauze penale realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
Medieri cauze penale eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
Medieri cauze penale semnarea contractului de mediere de către părți;
Medieri cauze penale negocieri între părți în prezența mediatorului (părțile pot fi asistate de avocați sau de alte persoane împuternicite);
Medieri cauze penale semnarea acordului de mediere, care consfințește înțelegerea părților;
Medieri cauze penale autentificarea acordului de mediere la notarul cu care colaborează „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti, sau depunerea acestuia la instanța judecătorească pentru pronunțarea unei hotărâri de expedient (care cuprinde acordul de mediere).