Mediere recuperari debite

 Mediere recuperari debite „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza mediere recuperari debite, conflictelor izvorâte din:
Mediere recuperari debite contracte încheiate între comercianți (contractul de consignație, contractul de transport, contractul de comision, contractul de intermediere, contract de depozit de bunuri, contractul de franciză, contractul de vânzare-cumpărare de bunuri, etc.);
Mediere recuperari debite raporturile dintre asociați, asociați și administratori, etc.;
Mediere recuperari debite contracte încheiate între persoane fizice autorizate (P.F.A.), întreprinderi individuale (I.I.), întreprinderi familiale (I.F.).

Potrivit Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, orice persoană care se consideră păgubită prin încheierea unui contract sau în alt mod, se poate adresa direct mediatorului pentru soluționarea disputei. Dacă procesul în instanță este început, partea se poate prezenta de asemenea la mediator, procesul în instanță suspendându-se pe toată durata procedurii de mediere.
Informarea prealabilă asupra medierii este gratuită și obligatorie, potrivit legii.
Acordul de mediere reprezintă tranzacția părților, iar în caz de neexecutare, creditorul se poate adresa executorului judecătoresc în vederea recuperării creanței (datoriei).

Avantajele procesului de mediere recuperari debite față de instanța de judecată:

Mediere recuperari debite timp scurt de soluționare;
Mediere recuperari debite costuri semnificativ reduse;
Mediere recuperari debite procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
Mediere recuperari debite confidențialitatea disputei;
Mediere recuperari debite păstrarea relațiilor dintre părți.

Procedura de mediere recuperari debite presupune următoarele:

Mediere recuperari debite învestirea mediatorului printr-o cerere;
Mediere recuperari debite transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
Mediere recuperari debite realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
Mediere recuperari debite eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
Mediere recuperari debite semnarea contractului de mediere de către părți;
Mediere recuperari debite negocieri între părți în prezența mediatorului (părțile pot fi asistate de avocați sau de alte persoane împuternicite);
Mediere recuperari debite semnarea acordului de mediere, care consfințește înțelegerea părților;
Mediere recuperari debite autentificarea acordului de mediere la notarul cu care colaborează „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti, sau depunerea acestuia la instanța judecătorească pentru pronunțarea unei hotărâri de expedient (care cuprinde acordul de mediere).