Mediere dispute si litigii civile

 Mediere dispute si litigii civile „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza mediere dispute si litigii civile de orice natură:
Mediere dispute si litigii civile antecontracte de vânzare-cumpărare case, terenuri, alte bunuri, etc.;
Mediere dispute si litigii civile contracte de vânzare-cumpărare case, terenuri, alte bunuri, etc. ;
Mediere dispute si litigii civile contracte de împrumut de folosință;
Mediere dispute si litigii civile contracte de închiriere;
Mediere dispute si litigii civile orice alte contracte civile;
Mediere dispute si litigii civile revendicări mobiliare/imobiliare;
Mediere dispute si litigii civile partaje de bunuri comune;
Mediere dispute si litigii civile moșteniri;
Mediere dispute si litigii civile cele privind posesia, grănițuirea, strămutarea de hotare, precum și orice alte litigii care izvoresc din raporturile de vecinătate.

Potrivit Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, orice persoană care se consideră păgubită prin încheierea unui contract sau în alt mod, se poate adresa direct mediatorului pentru soluționarea disputei. Dacă procesul în instanță este început, partea se poate prezenta de asemenea la mediator, procesul în instanță suspendându-se pe toată durata procedurii de mediere.
Informarea prealabilă asupra medierii este gratuită și obligatorie, potrivit legii.

În cazul în care conflictul supus procedurii de mediere vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile (case, terenuri), precum și al altor drepturi reale, partaje și cauze succesorale, acordul de mediere încheiat, va fi supus în mod obligatoriu autentificării notarului public sau validării instanței de judecată (care va pronunța o hotărâre de expedient ce cuprinde acordul de mediere).

Avantajele procesului de mediere dispute si litigii civile față de instanța de judecată:

Mediere dispute si litigii civile timp scurt de soluționare;
Mediere dispute si litigii civile costuri semnificativ reduse;
Mediere dispute si litigii civile procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
Mediere dispute si litigii civile confidențialitatea disputei;
Mediere dispute si litigii civile păstrarea relațiilor dintre părți.

Procedura de mediere presupune următoarele:

Mediere dispute si litigii civile învestirea mediatorului printr-o cerere;
Mediere dispute si litigii civile transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
Mediere dispute si litigii civile realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
Mediere dispute si litigii civile eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
Mediere dispute si litigii civile semnarea contractului de mediere de către părți;
Mediere dispute si litigii civile negocieri între părți în prezența mediatorului (părțile pot fi asistate de avocați sau de alte persoane împuternicite);
Mediere dispute si litigii civile semnarea acordului de mediere, care consfințește înțelegerea părților;
Mediere dispute si litigii civile autentificarea acordului de mediere la notarul cu care colaborează „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti, sau depunerea acestuia la instanța judecătorească pentru pronunțarea unei hotărâri de expedient (care cuprinde acordul de mediere).