Mediere cauze malpraxis

 Mediere cauze malpraxis „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza mediere cauze malpraxis.
Potrivit Legii malpraxis-ului, personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, neglijență sau cunoștințe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenție, diagnostic sau tratament.
Totodată, față de personalul medical poate fi angajată pe lângă răspunderea civilă, și cea penală, atunci când fapta cauzatoare de prejudiciu constituie infracțiune, potrivit legii penale.

Conform Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, partea care este victima unei neglijențe medicale, se poate adresa pentru soluționarea disputei, direct mediatorului. Dacă procesul în instanță este început, partea se poate prezenta de asemenea la mediator, procesul în instanță suspendându-se pe toată durata procedurii de mediere.
Informarea prealabilă asupra medierii este gratuită și obligatorie, potrivit legii.

Avantajele procesului de mediere cauze malpraxis față de instanța de judecată:

Mediere cauze malpraxis timp scurt de soluționare;
Mediere cauze malpraxis costuri semnificativ reduse;
Mediere cauze malpraxis procedură flexibilă, informală (fără termene de judecată, fără martori);
Mediere cauze malpraxis confidențialitatea disputei;
Mediere cauze malpraxis păstrarea relațiilor dintre părți.

Procedura de mediere cauze malpraxis presupune următoarele

:
Mediere cauze malpraxis învestirea mediatorului printr-o cerere;
Mediere cauze malpraxis transmiterea invitației la mediere către cealaltă parte, de către mediator;
Mediere cauze malpraxis realizarea informării prealabile asupra avantajelor și procedurii medierii, făcută părții / părților prezente;
Mediere cauze malpraxis eliberarea procesului verbal / certificatului de informare asupra avantajelor medierii;
Mediere cauze malpraxis semnarea contractului de mediere de către părți;
Mediere cauze malpraxis negocieri între părți în prezența mediatorului (părțile pot fi asistate de avocați sau de alte persoane împuternicite);
Mediere cauze malpraxis semnarea acordului de mediere, care consfințește înțelegerea părților;
Mediere cauze malpraxis autentificarea acordului de mediere la notarul cu care colaborează „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti, sau depunerea acestuia la instanța judecătorească pentru pronunțarea unei hotărâri de expedient (care cuprinde acordul de mediere).