Dispute asociatii de proprietari

Prin mediere pot fi soluționate, pe lângă alte tipuri de litigii și dispute asociatii de proprietari, respectiv: – recuperarea contravalorii cotelor de întreținere; – conflicte între administrator, președinte sau membrii de comitet și asociația de proprietari; – conflicte între asociația de proprietari și furnizorii de utilități; – conflicte între vecini. Avantajele medierii față de instanța…

Mediere divorturi

  În caz de neînțelegere între soți, oricare dintre aceștia se poate adresa direct mediatorului, cu o cerere, pentru soluționarea disputei pe calea medierii. Mediatorul are obligația să constate dacă soții mai pot să continue căsătoria, iar în caz contrar, să depună toate diligențele ca părțile să ajungă la o înțelegere privind desfacerea căsătoriei, păstrarea…

Bun venit la mediere!

  Medierea reprezintă o alternativă la justiție, un mod elegant și eficient de soluționare a neînțelegerilor dintre părți. Spre deosebire de instanță, soluția aparține exclusiv voinței părților, rolul mediatorului fiind de a facilita negocierile dintre acestea, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate. Medierea în România este reglementată de prevederile Legii 192/2006 privind medierea și…