Mediere litigii dreptul familiei

„Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate soluționa prin mediere litigii dreptul familiei conflictele izvorâte din neînțelegerile dintre soți privitoare la: continuarea căsătoriei; partajul de bunuri comune; exercițiul drepturilor părintești; stabilirea domiciliului copiilor; contribuția părinților la întreținerea copiilor; orice alte neînțelegeri care apar între soți cu privire la drepturile de care ei pot dispune,…

Mediere protectia consumatorului

  „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza soluționarea de dispute și litigii în domeniul protecției consumatorilor, prin mediere. Potrivit Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetăţenii în calitatea lor de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării lor complete despre caracteristicile…

Mediere dispute proprietatea intelectuala

  „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza medierea conflictelor privind proprietatea intelectuală: mărci și indicații geografice (înregistrare, drepturi conferite, transmiterea drepturilor); desene și modele industriale; brevete de invenție; drepturi de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală. Potrivit Legii 192/2006 privind medierea și…