Mediere litigii dreptul familiei

„Mihaela Morariu” – Birou de mediator București poate soluționa prin mediere litigii dreptul familiei conflictele izvorâte din neînțelegerile dintre soți privitoare la: continuarea căsătoriei; partajul de bunuri comune; exercițiul drepturilor părintești; stabilirea domiciliului copiilor; contribuția părinților la întreținerea copiilor; orice alte neînțelegeri care apar între soți cu privire la drepturile de care ei pot dispune,…

Mediere impartire mostenire

  „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza medierea conflictelor izvorâte din împărțirea bunurilor rămase moștenire. În cadrul procedurii de mediere se poate realiza partajul succesoral, respectiv împărțirea bunurilor rămase după decesul unei persoane. În practică sunt situații în care moștenitorii nu se înțeleg asupra modului de împărțire a bunurilor defunctului, asupra bunurilor…

Mediere dispute si litigii de munca

  „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate solutiona prin mediere dispute si litigii de munca conflictele și litigiile privind încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă. Orice persoană fizică aflată într-o dispută cu angajatorul poate apela la mediere atunci când: neînțelegerea izvorăște din încheierea contractului individual de muncă (nerespectarea informării privind locul…

Mediere litigii financiar bancare

  „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza mediere litigii financiar bancare: izvorâte din contractele de credit acordate de bănci ori instituții financiare nebancare (C.A.R., etc.); izvorâte din contractele de depozit bancar; izvorâte din contractele de leasing financiar; izvorâte din contractele de asigurări; Potrivit Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator,…

Mediere protectia consumatorului

  „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza soluționarea de dispute și litigii în domeniul protecției consumatorilor, prin mediere. Potrivit Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetăţenii în calitatea lor de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării lor complete despre caracteristicile…

Mediere cauze malpraxis

  „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza mediere cauze malpraxis. Potrivit Legii malpraxis-ului, personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, neglijență sau cunoștințe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenție, diagnostic sau tratament. Totodată, față de personalul medical poate fi angajată pe lângă răspunderea…

Mediere recuperari debite

  „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza mediere recuperari debite, conflictelor izvorâte din: contracte încheiate între comercianți (contractul de consignație, contractul de transport, contractul de comision, contractul de intermediere, contract de depozit de bunuri, contractul de franciză, contractul de vânzare-cumpărare de bunuri, etc.); raporturile dintre asociați, asociați și administratori, etc.; contracte încheiate…

Medieri cauze penale

  „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza medieri cauze penale având ca obiect infracțiunile pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală (loviri sau alte violențe, vătămare corporală din culpă, vătămare corporală, distrugere, amenințare, violarea de domiciliu, abuz de încredere, seducția, tulburare de posesie, abandon de familie, încălcarea măsurilor…

Mediere dispute si litigii civile

  „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza mediere dispute si litigii civile de orice natură: antecontracte de vânzare-cumpărare case, terenuri, alte bunuri, etc.; contracte de vânzare-cumpărare case, terenuri, alte bunuri, etc. ; contracte de împrumut de folosință; contracte de închiriere; orice alte contracte civile; revendicări mobiliare/imobiliare; partaje de bunuri comune; moșteniri; cele…

Mediere dispute proprietatea intelectuala

  „Mihaela Morariu” – Birou de mediator Bucuresti poate realiza medierea conflictelor privind proprietatea intelectuală: mărci și indicații geografice (înregistrare, drepturi conferite, transmiterea drepturilor); desene și modele industriale; brevete de invenție; drepturi de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală. Potrivit Legii 192/2006 privind medierea și…